Wonen in Zeeland, naar school in België

Middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen hebben door de vergrijzing steeds minder leerlingen. Sommige ouders sturen hun kinderen naar België.