Svpo vangt bot bij rechter over inspectie-rapporten

De Onderwijsinspectie hoeft geen kritische passages aan te passen in de rapporten over drie Scholen voor persoonlijk onderwijs (Svpo), zo oordeelde de Haagse voorzieningenrechter in een kort geding. In het vonnis merkt de rechter verder op dat in ieder geval vastgesteld kan worden dat de mr’en ‘op de scholen allesbehalve een actieve rol vervullen .