Slob: ‘Van eindtoets naar doorstroomtoets’

Het kabinet wil van de eindtoets een doorstroomtoets maken. Minister Slob : Gelijke kansen voor leerlingen zijn belangrijk en de eindtoets moet op den duur minder bepalend worden. Uiteindelijk moet het makkelijker zijn om in de eerste klassen van het VO nog te wisselen van niveau. De PO-Raad is positief dat haar standpunten over de langere termijn zijn overgenomen door de minister.