Slim ict inkopen in het onderwijs

Het slim inkopen van ict is een taak van elk schoolbestuur. Maar hoe koop je nou slim in? Dit vind je in de brochure' Slim ict inkopen in het onderwijs'. Deze brochure is tot stand gekomen na gesprekken met schoolbesturen.