Schoolkosten VO hoog en onduidelijk voor ouders

Ouders betalen hoge schoolkosten en denken nog vaak dat de vrijwillige ouderbijdrage verplicht is. Hierover moeten scholen veel duidelijker communiceren.