School sneller informeren over huiselijk geweld

Scholen moeten sneller zijn geïnformeerd als bij leerlingen thuis sprake is van geweld om steun te kunnen bieden aan het kind. Dat is onderdeel van het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het actieprogramma bevat maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.