Pseudonimisering leerlinggegevens

Om de privacy van leerlingen bij het gebruik van digitale systemen te beschermen, kunnen schoolbesturen een pseudoniem – een zogenoemd ECK iD – voor leerlingen aanmaken. Besturen worden opgeroepen zich voor 16 februari aan te melden. De noodzaak om leerlingengegevens uit privacyoverwegingen te beschermen met een ECK iD is verankerd in de Wet pseudonimiseren.