Productiviteit onderwijs veel lager dan in 1980

De politiek is steeds bereid de portemonnee te trekken, zonder de consequenties daarvan goed onder ogen te zien. Daardoor is de productiviteit van het onderwijs sterk afgenomen. Dat meldt IPSE Studies. De prestaties (het aantal leerlingen en de toegevoegde waarde per leerling) groeien echter niet mee. De productiviteit van het onderwijs neemt daardoor af.