Ouderbijdrage vragen? Lees eerst dit nog even

De meeste scholen vragen jaarlijks bij de start van het nieuwe schooljaar om een vrijwillige bijdrage van ouders. Eind november stelde de PO-Raad met haar leden en Ouders & Onderwijs hiervoor een richtlijn op. Drie vragen hierover. Waarom vragen scholen überhaupt een ouderbijdrage? De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld om bijv. schoolreisjes en vieringen van te betalen.