Onderwijs in het nauw door duurdere zorg

Het toenemend beslag van de zorg op mensen en middelen leidt er in de toekomst toe dat onder andere het onderwijs in het nauw komt. Dat meldt de WRR.