OCW: Vak levensbeschouwing en religie wordt niet verplicht

Wat OCW betreft wordt Lervo niet verplicht, zegt een woordvoerder van het ministerie. ‘We moeten er rekening mee houden dat de schooltijd beperkt is. Als er iets bij komt, betekent dat ook dat er iets af moet. Omdat een deel van de leerdoelen zoals Lervo die geformuleerd heeft, overeenkomt met de kerndoelen voor vakken als geschiedenis en maatschappijleer, …