Nieuwe website helpt leerlingen bij de voorbereiding op het centraal examen

De nieuwe website lerenvoorhetexamen.nl biedt extra ondersteuning aan leerlingen in aanloop naar de examens vmbo, havo en vwo. Op de website staat informatie die leerlingen nodig hebben om zich goed voor te bereiden op het centraal eindexamen. Kennisnet is één van de initiatiefnemers, samen met OCW, LAKS, Cito, CvTE en vakverenigingen.