Nieuwe handreiking: welke ruimte hebben scholen bij vormgeven schoolplan?

Het ministerie OCW en de Onderwijsinspectie hebben de brochure 'Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid’ gepubliceerd. Een schoolplan moet inzicht geven in waar de school de komende jaren op inzet (visie en ambities) en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft (aanpak). Scholen voor funderend onderwijs zijn wettelijk verplicht om een schoolplan op te stellen