Minister: Geen grote wijzigingen in passend onderwijs

Het geduld in de Kamer met passend onderwijs raakt op, zo bleek tijdens het algemeen overleg naar aanleiding van de dertiende voortgangsrapportage passend onderwijs. Het speciaal onderwijs groeit, leraren zijn ontevreden en het aantal thuiszitters blijft hoog. Minister Slob ziet op dit moment echter niets in grote wijzigingen. Hij wil de evaluatie van 2020 afwachten.