Maatregelen door scholen om leervertragingen op te vangen hebben effect

Eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs beschikbaar In het funderend onderwijs bestaan nog steeds leervertragingen op het gebied van de kernvakken. Ook zijn er zorgen over het…