Liggen de scholen plat? Nee, ook de gymles gaat thuis gewoon door

De scholensluiting door de coronacrisis leidt niet tot leerachterstanden. Middelbare scholen werken gewoon het lesrooster af, op de basisscholen gaat het onderwijs spelenderwijs door.