Juridische machtsstrijd om Haga Lyceum betreedt onontgonnen terrein

Martijn Nolen, gepromoveerd op de positie van onderwijsbestuurders, noemt de inzet van een aanwijzing ‘een paardenmiddel’. “Berichten over de inhoud van het inspectierapport geven mij voor nu niet de indruk dat sprake is van financieel wanbeleid. Het oogt als een potje armworstelen tussen overheid en Haga.” Nolen bepleit de benoeming van een mediator om een uitweg te vinden in de impasse.