‘Focus op talent motiveert beter’

De diploma’s van middelbare scholieren worden minder waard. De tijd is rijp voor vernieuwing van de examens, vindt Paul Rosenmöller, voorzitter van sectororganisatie VO-raad.