Een Kamermeerderheid stemde voor verschillende onderwijsmoties.

De eerste, van Michel Rog (CDA) vraagt het kabinet te onderzoeken hoe schoolbesturen kunnen opkomen tegen een inspectieoordeel waar ze het mee oneens zijn. Nu kunnen scholen alleen bezwaar maken als ze het oordeel ‘zeer zwak’ krijgen. Voortaan moet dat ook bij andere oordelen kunnen. Ook moet de inspectie beter motiveren toe ze tot haar oordeel is gekomen.