De overgang naar een bovenschoolse voorziening

Onder het motto 'Van uit zicht naar in zicht' organiseren Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad en het NJI op 9 oktober een bijeenkomst in Utrecht over de zorg voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het voortgezet onderwijs. Centraal staat de overgang van een leerling van school naar een bovenschoolse voorziening, en weer terug.