De centrale eindexamens beginnen volgende week, zijn de leerlingen er wel echt klaar voor?

De centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs beginnen volgende week. Leerlingen hebben een gefragmenteerde voorbereiding gehad en docenten vrezen voor hun discipline, maar kansen om te slagen zijn er voldoende.