Bewindslieden willen alleen faciliterende rol bij invoering lerarenregister

De bewindslieden van OCW onderschrijven de zorgen van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak voor het register. Ze zien voor zichzelf op dit moment echter alleen een faciliterende rol bij de invoering ervan.