AOb: ‘Bescherm onderwijspersoneel beter tijdens corona’

De AOb roept het demissionaire kabinet op om meer maatregelen te nemen ter bescherming van het onderwijspersoneel tegen corona. Ook moet snel duidelijk worden wanneer jongeren van twaalf tot achttien jaar aan de beurt zijn voor vaccinaties.