Angst voor de toekomst bij het leerweg ondersteunend onderwijs

Vmbo scholen die lwoo aanbieden vrezen dat de manier waarop het geld voor leerwegondersteunend onderwijs wordt verdeeld, wordt teruggedraaid naar de oude situatie. Dat zou betekenen dat veel kinderen geen thuisnabij lwoo meer kunnen krijgen.Geld wordt veelal ingezet voor klassenverkleining waardoor minder goed te verantwoorden is wat de resultaten zijn voor individuele leerlingen.