Aanbod vormingsonderwijs móet in schoolgids staan!

In de schoolgids van elke openbare basisschool moet met ingang van het schooljaar 2019-2020 staan vermeld dat ouders voor hun kinderen kunnen kiezen voor levensbeschouwelijk of godsdienstig vormingsonderwijs. Bij voldoende belangstelling kunnen leerlingen op openbare basisscholen een uur per week onderwijs krijgen in een godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.