5 miljoen om scholen te verduurzamen

De lening kan vooralsnog gebruikt worden voor vijf energiebesparende maatregelen:Het Nationaal Energiebespaarfonds start, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een pilot om scholen financieel te helpen hun schoolgebouw te verduurzamen: de Scholen Energiebespaarlening. Voor deze laagrentende leningen is 5 miljoen beschikbaar.